Podcast: Dech bránou do naší fyziologie

Denně námi projde kolem 11 000 litrů vzduchu. Libor s Verčou nám poví, jak z něj dostat co nejvíce.

Po představení nejoblíbenějšího biohacku Verči a Libora dnes přichází biohack č. 2. Tím je dech. Je s námi neustále, můžeme ho vnímat a dýchat vědomě, nebo ho nechat, jako to děláme téměř pořád, ať si dýchá sám. Každý den našimi plícemi projde kolem 11 000 litrů vzduchu. Toto číslo se může i zněkolikanásobit, pokud budeme intenzivně cvičit. Dech je proto pro naše fungování naprosto zásadní. Dostávají se jím do nás životodárné molekuly kyslíku, který pak krevním řečištěm putuje do našich tkání, kde může sloužit pro výrobu energie. Jak nám k lepší distribuci kyslíku může pomoci oxid dusnatý (NO)? Je možnost, jak ho přirozeně přimíchat do každého našeho nádechu? Proč a jak praktikovat různé dechové techniky? To vše a mnohem víc v dnešním podcastu s Liborem a Verčou. Přejeme příjemný poslech. 

Dech nosem

Co si odnést jako to úplně nejdůležitější? Je to rozhodně dech nosem. V nosních dutinách se nám totiž produkuje plyn oxid dusnatý (NO). To je plyn, který uvolňuje svalovinu, a to v tepnách a cévách čili nám může snížit tlak, ale hlavně uvolňuje i vlásečnice v plicích a umožňuje větší tzv. uptake kyslíku, tedy to, kolik kyslíku se z plicních sklípků dostane do krve. Dýchání nosem je ta nejjednodušší a zároveň nejefektivnější (vlastně i jediná) cesta, jak přirozeně přimíchat jiný plyn do toho koktejlu plynů, které přijmeme v oněch 11 000 litrech vzduchu. No a NO je skutečně kouzelný, protože vlastně zvyšuje kvalitu každého našeho nádechu. 

Vědomé dýchání

Pro to, abychom ovládali svůj dech, musíme si ho nejdříve uvědomit. Každý takový vědomý nádech může být zároveň cvičení všímavosti, meditace o jednom nádechu. Zastavení se v dnešní chaotické a rychlé době. Pomůže nám dostat se do přítomného momentu a uvědomit si, kde vlastně jsme a co se děje. To si můžeme uvědomit právě teď. Pravděpodobně tedy čtete, na mobilu nebo počítači, a někam cestujete, jste doma nebo v práci. To je jedna perspektiva. Máme ale všichni něco společného, jsme spolu na téhle planetě a táhneme za stejný provaz existence. Mnohé problémy se v tu chvíli rozplynou, protože si můžeme uvědomit kouzlo přítomného okamžiku z mnoha perspektiv, které nám dávají nadhled a možná i vhled do našich životů. 

Změna stavu

Dech je branou do naší fyziologie. Tou se samozřejmě mění i stav naší mysli a neurochemický koktejl a aktivita v mozku. Dechem se můžeme jak uklidnit, tak aktivovat, či se dostat do změněných stavů vědomí

Vojtěch Hlaváček

Vojtěch Hlaváček

Vojta vystudoval biologii a přes jeho fascinaci s vědomím se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, co Vojta v Code of Life dělá. Dále se zajímá hlavně o propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek