Vitamín D jako silný hráč proti COVIDU

Klinická studie na suplementaci vitamínu D a jeho roli v průběhu onemocnění Covid-19. Ve zkratce výrazně snižuje pravděpodobnost hospitalizace na jednotce intenzivní péče a následnou smrt.

O vitamínu D a jeho roli v imunitních funkcích jsme se již rozepsali. Také jsme v minulém článku řešili, zda a jak přímo ovlivňuje prevenci virové infekce a průběh onemocnění, konkrétně COVIDU-19. Vycházeli jsme již z dost silných důkazů, které se za léta zkoumání vitamínu D a jeho roli v organismu nahromadily, ale také na data, která máme z této pandemie. 

Nyní ale na světlo světa vycházejí další poznatky, které určitě stojí za článek, protože konečně přicházejí randomizované klinické studie. Jedna, na níž se zakládá celý tento článek, vyšla teď v říjnu (1).

Klinická Studie

Jak tato studie probíhala? 76 pacientů, kteří dostávali stejnou, prozatím nejlepší dostupnou standardizovanou léčbu, rozdělili do 2 náhodných skupin. Jedna z nich čítala 50 pacientů a další zbylých 26. První skupina pravidelně dostávala vysokou dávku vitamínu D resp. calcifediolu – 25-hydroxivitamin D. Ten má nejlepší potenciál rychle zvýšit hladiny vitamínu D v krvi. 

Pacienti v první dávce dostali 0,532 mg calcifediolu a pak 3. a 7. den dávku 0,266 mg. Tuto dávku následně dostávali až do propuštění každý týden. 

A teď to nejzajímavější.

Průběh onemocnění a výsledky

Náhodné rozdělení pacientů, kteří měli podobné průměrné hodnoty jak věku, tak rizikových faktorů onemocnění, poskytlo neuvěřitelné výsledky. 

  1. Z 50 pacientů, kterým byl podáván calcifediol, pouze jeden (2 %) musel na jednotku intenzivní péče. 
  2. Z 26 pacientů, kterým calcifediol podáván nebyl, muselo třináct (50 %) na jednotku intenzivní péče. 

To jsou naprosto ohromující výsledky! Z první skupiny byli následně všichni propuštěni. Z druhé skupiny bohužel ze 13 pacientů přijatých na jednotce intenzivní péče 2 zemřeli, ostatních 11 bylo spolu se zbylými 13, kteří na jednotce intenzivní péče nebyli, také propuštěno.

Tato intervence přinesla naprosto senzační výsledky. Má to samozřejmě svá omezení, vzorek lidí nebyl tak velký, ale na druhou stranu to bylo alespoň pár desítek. Zároveň byly rozdíly tak markantní, že role vitamínu D je opravdu nepopiratelná. 

Tohle jsou úžasné studie a doufáme, že se budou replikovat. Potvrzuje nám to zároveň naše studium imunity a psaní imunitního e-booku, kterým jsme strávili první karanténu. Již zde jsme na roli a potenciál vitamínu D upozorňovali. Také všichni v týmu tento vitamín doplňujeme, protože ze studií vyplývá, že dokáže pravděpodobně chránit i před virovou infekcí, což jsme dopodrobna probrali v minulém článku. 

Tady si můžete přečíst celou studii.

Rád bys měl imunitu jako superman? Připravili jsme pro tebe imunitní balíček s 15% slevou, dopravou zdarma a protokolem dávkování!

Vojtěch Hlaváček

Vojtěch Hlaváček

Vojta vystudoval biologii a přes jeho fascinaci s vědomím se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, co Vojta v Code of Life dělá. Dále se zajímá hlavně o propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek