Podcast: Kontakt s cizími lidmi

Jak je pro nás kontakt s člověkem, a to i ten oční, důležitý? Jak vám může zlepšit den?

V dnešním dílu podcastu rozebíráme to, jak jsme společenští tvorové, ale paradoxně jsme oddělení, i když jsme fyzicky velice blízko. Je pro nás kontakt s lidmi, a to i ten oční, důležitý? Může nám zlepšit den? Většina výzkumů se věnuje kontaktu s rodinou a přáteli. Nyní ale vycházejí zajímavé studie i na “mikro-kontakty” mezi cizími lidmi při různých sociálních příležitostech, jako je například koupě kávy. Další úroveň je právě oční kontakt a jeho role v našem společenském životě a psychickém stavu. Právě tohle rozebíráme v dnešním studiovém dílu. 

Síla slabých sociálních interakcí

Člověk je extrémně společenská bytost, ale přesto, i když máme lidi všude kolem sebe, například v MHD, moc se nebavíme. Toho si všiml i jeden vědec z univerzity v Britské Kolumbii a začal tyto sociální interakce s cizinci zkoumat. Dospěl k velice zajímavým výsledkům, které ukazují důležitost právě těchto sociálních interakcí. Ti lidé, kteří se více bavili nebo jinak interagovali (úsměvem nebo očním kontaktem) se svým okolím (v různých situacích, jako je např. offline transakce s druhým člověkem), zaznamenali větší pocity štěstí a méně symptomů úzkostí a deprese. Cítili také, že více zapadají do komunity a že jsou s ní více propojení. Takový pocit je samozřejmě naprosto zásadní pro naše celkové mentální zdraví, protože pocit sounáležitosti je pro člověka nesmírně důležitý (1, 2).

Oční kontakt

My lidé máme speciální schopnost rozpoznat, že se na nás někdo kouká i ze vzdálenosti několika desítek metrů. Máme jedno z poměrově největších očních bělem, a tak lépe poznáme, kam se člověk dívá. Očima se dá předat spousta informací a jsou pro nás velmi významné. Vědci také zkoumali samotný oční kontakt. Kontakt s lidmi potřebujeme, a když ho nemáme, přicházejí nejrůznější psychologické problémy související s pocitem vyloučení. Úžasné je to, že oční kontakt sám o sobě může navodit pocit propojení s ostatními a snížit pocity exkomunikace.

Naopak se ukazuje, že když někdo přehlédne člověka, “jakoby byl vzduch”, tak to k pocitu vyloučení přispívá, i když jsme zrovna obklopení spoustou lidí, třeba v metru nebo v nějaké nové partě lidí. Už tím, že oční kontakt navážeme, posílíme svoje pocity sounáležitosti s jakoukoli skupinou lidí, ve které se nacházíme. Můžeme k tomu přidat i úsměv a to zlepšuje všechny možné psychologické faktory, podle kterých se hodnotí nálada a dobrý pocit. Dochází také k snížení příznaků úzkosti a deprese, na které se běžně v dotaznících ptají (3).

Úsměvy

S vývojem technologií, tiskařských strojů, novin, obrazovek a mobilních telefonů máme schopnost někde být fyzicky, ale přitom ne duševně (“absent presence”). Vědci se tedy rozhodli prozkoumat, jak to ovlivňuje náš sociální život, a to konkrétně v aspektu usmívání se na ostatní. Provedli skvělou studii, kde vytrénovali pozorovatele (kteří netušili, o co jde) na zaznamenávání úsměvů ostatních, v tomto případě účastníků studie. Předešli tím často zkresleným subjektivním reportům pozorovaných lidí (kteří taky nevěděli, o co jde), jak se usmívali. Samotní účastníci byli rozděleni do dvou různých skupin – s telefonem a bez telefonu.

Zcela jasně vyšlo najevo, že mobilní telefony narušují sociální dynamiku a důležitou součást mezilidského propojení, kterou je právě úsměv. Když máme mobil při ruce, máme menší tendenci se usmívat a propojovat s ostatními. To vede k celé řadě společenských dopadů, které ovlivňují i psychické zdraví, což jsme popsali výše (4).

Co z toho všeho vyplývá? Jaký biohack bychom měli aplikovat, když tohle všechno víme? Je nám lépe, když se propojujeme s ostatními, je nám lépe, když se na někoho usmějeme, je nám lépe, když s prodavačkou prohodíme pár slov. Mobil a některé naše tendence však vedou k tomu, že to moc neděláme. Pojďme se tedy soustředit na to, abychom si vždy, když někde cestujeme, s někým vyměnili úsměv nebo navázali oční kontakt. Pojďme se pokaždé, když si něco koupíme, zeptat prodavačky, jaký má den, nebo jí jenom hezký den popřát a usmát se. Neuděláte tím hezčí den jen sobě, ale i ostatním kolem vás. Pojďme co nejvíce omezit používání mobilu, když jsme v přítomnosti dalších lidí.

Více informací o biohackingu najdeš v naší FB komunitě Biohacking CZ/SK, tak se připoj mezi nás.

Vojtěch Hlaváček

Vojtěch Hlaváček

Vojta vystudoval biologii a přes jeho fascinaci s vědomím se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, co Vojta v Code of Life dělá. Dále se zajímá hlavně o propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek