Opice zaseknutá v minulosti a v budoucnosti

Jak mozek zvládá evoluci?

S evolučním vývojem člověka přicházela vyšší komplexita mozku a rostla nejen jeho velikost, ale i výpočetní kapacita. Naši předci tedy začali získávat schopnost si představovat sami sebe v budoucnosti a pamatovat si chyby z minulosti.

Evoluční výhoda člověka

A právě tahle opice v naší hlavě, která nepřestane skákat z minulosti do budoucnosti, se v našem vývoji ukázala jako velmi funkční! Snáz totiž přežili ti jedinci, kteří si pamatovali, co se stalo, co kde koho zabilo, čemu se mají vyhnout, a co naopak může být výhodné. To jen díky tomu, že si dokázali zapamatovat, že Karlovi se tehdy támhle stalo tohle. Následně o tom mohli začít komunikovat a místu, kde Karel zahynul, se celá tlupa začala velkým obloukem vyhýbat. Je to tak přirozená a evolučně konzervovaná (hluboko zakořeněná) vlastnost mozku, že na těchto principech stále funguje. 

Z minulosti si vypočítává budoucnost, neustále předpovídá (predikuje) a hledá možné chyby a problémy. Přítomnost opici moc nebere, jenom kolem prosviští a ani se neohlédne! Kvůli tomu, že je to tak silně zakořeněná vlastnost, práce s ní je výzva. V naší realitě je občas budoucnosti a potenciálních problémů v ní trochu víc, než měla opice nebo pračlověk.

Podmínky se změnily, změní se i naše opice?

Dřív šlo hlavně o to, zda vůbec přežijeme. Byla důležitá potrava a ohrožení života. Dnes ale základní přežití můžeme považovat za standard a evoluční výhoda cestování do budoucnosti se začíná zvrtávat, protože hledáme problémy, které si v podstatě sami vytváříme. Často s budoucím vývojem událostí nemůžeme vůbec nic udělat, ale stresujeme se. Něčím, co se ještě nestalo, a často ani nevíme, jestli k tomu dojde. To krásně shrnuje citát Marka Twaina:

„V životě mě potrápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala.“

Máme stres ze stresu a strach ze strachu a to právě kvůli opici, která v té budoucnosti dělá nepořádek. Je zmatená, hledá problémy i tam, kde nejsou. No ale nemůžeme na ni být naštvaní: je to její přirozenost a přece je tu pro nás, chce nám pomoci! Můžeme být rádi, že ji máme, že nám pomohla dostat se až sem. Ale možná bychom jí mohli poděkovat a povědět, že si chvíli může odpočinout a všimnout si té zvláštní věci, toho jediného, co máme, a tím je přítomnost. 

Trénování opice

Můžeme jí povědět: “Hele, bydlím, mám kohoutek s vodou, zítra něco k jídlu taky seženu, tak buď v klidu.” Postupně tak můžeme opici trénovat na to, co je pro ni přirozené, opravdu prožít vděčnost za všechno, co bereme jako samozřejmost, protože ona to samozřejmost vůbec není a pracovala na tom tvrdě celá lidská pokolení. Na tom, abychom si dnes mohli sednout, vychutnat si čistou vodu ze skleničky a přemýšlet, jak to, že tohle můžeme dělat.

To je jeden způsob, jak opici postupně učit vracet se do přítomnosti. Další je ale trénování přímo ve chvíli, když opice uteče a začne zase hledat něco v budoucnosti, nebo naopak přemítat nad minulostí. V tu chvíli si to uvědomíme a vrátíme se zpátky tam, kde jsme, tady a teď. A přesně tohle je meditace! O té podrobněji v tomto článku, ale tohle je jeden ze základních principů.

Více informací o biohackingu najdeš v naší FB komunitě Biohacking CZ/SK, tak se připoj mezi nás.

Shrnutí:

Opice se nám snaží pomoci poučit se z minulosti a mít se lépe v budoucnosti. Vznikala ale v době, kdy byl hlavní problém sehnat dostatek jídla a pití. Dnes máme úplně jiné problémy, a tak je opice zmatená a hledá problémy i tam, kde nejsou. Spoustu z nich máme tedy uměle vytvořených a cítíme stres i z událostí, které nemůžeme vůbec ovlivnit a hlavně se ještě ani nedějí a možná na ně ani nedojde. Proto je možné (a skvělé!) ji postupně učit vracet se zpátky do přítomnosti. Stejně je to to jediné, co máme.

Vojtěch Hlaváček

Vojtěch Hlaváček

Vojta vystudoval biologii a přes jeho fascinaci s vědomím se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, co Vojta v Code of Life dělá. Dále se zajímá hlavně o propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek