Mozek a síla pozitivního myšlení

Jak nastartovat cyklus spokojenosti?

Proč jako lidé ve světě děláme cokoliv? Proč se věnujeme biohackingu? Všechno to je kvůli tomu, že se ve finále chceme nějak cítit. Chceme zažívat méně momentů utrpení a strastí a více momentů štěstí a naplnění. Máme spoustu podprahových mechanismů a důvodů, proč děláme, co děláme, jako jedinci i jako společnost. Jsou to hluboce zakořeněné a konzervované evoluční mechanismy. 

Dnes se pobavíme o tom, jak některé tyto mechanismy a principy fungování mozku vyplouvají na povrch a my z nich můžeme čerpat to nejlepší. Mnoho těchto mechanismů totiž může fungovat i jako kazítka dnešní doby a jsou to mechanismy, kvůli kterým se stáváme např. závislí na všemožných věcech.

Teorie rozšiř a vybuduj

“Broaden and build theory” pozitivních emocí popisuje, jak nám pozitivní emoce a pozitivní mindset mohou zlepšit prožívání, pohled na sebe a na realitu, myšlení a ve finále i celý život. 

Na začátku jsou pozitivní emoce jako štěstí, užívání si, zájem a očekávání, které vedou k rozšíření pozornosti a podporují různé nové myšlenky, zkušenosti a akce. To vede k tomu, že si budujeme nové zdroje, vztahy a ve světě následně nacházíme více možností. Mozek si totiž všímá toho, čemu věnujeme pozornost, co je mu známější. Soustředěním se na pozitivní emoce měníme přímo i fyzickou strukturu mozku, zvyšujeme si pravděpodobnost toho, že tyto emoce budeme pociťovat i v budoucnu. 

Tohle všechno nám buduje schopnosti, sociální kontakty, odolnost a vědomosti. Na základě toho se nám zlepšuje prožívání, máme lepší pocit sami ze sebe, zvyšuje se nám pocit naplnění a schopnost přežití. 

Tímto se cyklus uzavírá, protože tohle všechno vede k prožívání více pozitivních emocí. Funguje to tedy několika způsoby. Já se otevírám světu v pozitivním světle, který se na základě změny mého vnímání díky pozitivním emocím také mění. To přináší reálné změny v mých schopnostech, zdrojích atp., které na oplátku zlepšují moji zkušenost a produkují další pozitivní emoce. Je to tedy takový vír pozitivní zpětné vazby. 

Sebepodporující cyklus pozitivních emocí

Reciproční otevírání se světu a světem

Dochází také k tomu, že se otevíráme světu. Musíme si uvědomit, že nefungujeme jako izolovaný systém, ale dáváme smysl a fungujeme dobře pouze spolu s prostředím. Neustálá komunikace a propojení s prostředím je nevyhnutelné. To, co si myslíme, mění náš mozek, je díky tomu takový, jaký je, díky tomu máme život takový, jaký máme. On ale neovlivňuje pouze sám sebe, naše myšlenky nebo identitu. On ovlivňuje i samotné vnímání světa a nás v něm! Proto, když změníme myšlení a budeme si kultivovat pozitivní nastavení mysli (mindset), tak se změní, jak svět vidíme. Nebudeme například vidět tolik problémů, ale spíše nám ve světě budou vyvstávat možnosti. Dochází tedy k otevírání nás, následně světa a ten zase zpátky ovlivňuje nás. 

4 uvědomění pro spokojenější život

Smysluplnější život

Tohle by se mohlo zdát jako celkem abstraktní rovina, ale je to úplně základní fungování našeho života a prožívání. Ovlivňuje to celý náš život a každou sekundu našeho bytí. Děje se to neustále, jen nyní si díky vědě můžeme tento proces více uvědomit a směřovat ho směrem, kterým chceme my. Uvědomění si našeho propojení se světem, které zde vždy nevyhnutelně je, a následné využívání a procítění této dynamiky, kdy neustále měním svět a on mění mne, vede k většímu pocitu smyslu a smysluplnosti v našem životě.

Vojtěch Hlaváček

Vojtěch Hlaváček

Vojta vystudoval biologii a přes jeho fascinaci s vědomím se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, co Vojta v Code of Life dělá. Dále se zajímá hlavně o propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek