Nocebo efekt

Síla nocebo efektu a jak s ním naložit?

Všichni známe placebo efekt. Často je nepochopitelně považován za něco negativního, přitom jen ukazuje úžasnou schopnost našeho organismu zařídit si to, co potřebuje. Placebo možná získalo negativní konotaci díky výzkumu, kde je tím nejvyšším standardem dvojitě zaslepená studie, v níž ani výzkumníci, ani účastníci neví, komu jsou podávány aktivní látky, a komu placebo.

Touto metodou se ukáže, zda na daný problém působí již známý pozitivní efekt naší mysli, či zda mají aktivní látky nebo intervence efekt významně vyšší než placebo samo. Takže si to shrňme: placebo je pozitivní efekt naší mysli (psychologie) na naše zdraví. Funguje dokonce i tehdy, když víme, že dostáváme placebo, což je neuvěřitelné (1). Ale zcela pochopitelně se to vysvětluje tím, že naše vědomá zkušenost sahá jen do určité hloubky, ale na nižších úrovních fungování našeho mozku a mysli se toho děje daleko více, což nám však zůstává stále skryto.

Můžeme si to ale zjednodušeně představit tak, že organismus potřebuje něco zařídit a když mu k tomu dáme fyzický stimul tím, že něco zkonzumujeme (pilulku), i když VÍME, že je to placebo, tělo má tendenci se o to postarat. A prosím, neberte to, jako že si dokáže zařídit a vyléčit všechno. Jde spíš o reálný měřitelný pozitivní efekt, který je více či méně výrazný.

Tohle všechno poukazuje na jeden zcela zásadní fakt: naše mysl, přístup a přesvědčení ohledně účinků přijímaných látek mají výrazný efekt. Není ale vždy pozitivní a zde přichází na řadu téma dnešního článku – nocebo.

Nocebo

Díky vědě víme, že v našem světě existuje spousta věcí, které na nás mohou mít negativní dopad. Od znečištěného ovzduší přes bisfenol A na účtenkách a hormonální disruptory až po mikroplasty ve vodě. Jenomže co když tahle informace bude mít silnější negativní efekt než dané škodliviny samy o sobě? Znovu zde musíme vzít v potaz naši mysl a organismus, který je schopen vytvořit opak placeba čili negativní efekt zvaný nocebo (2).

Tipuji, že tento fenomén v naší světové biohackingové komunitě nebude zcela zanedbatelný. Jak k němu ale přistupovat? Zaměřme se na informace z tohoto článku. Rozhodně není na místě si zoufat proto, že víte o některých negativních aspektech vašeho prostředí. Cílem této informace a článku není, abyste se cítili hůř, ale spíš si uvědomili, že jde o reálný efekt, ke kterému může docházet, a přijít s jednoduchými kroky, jak jeho dopad omezit.

Jak na to?

Určitě to není o tom vyhýbat se informacím, které mohou zlepšit naše zdraví a mít pozitivní vliv na naše chování. Jde spíš o to, že existuje mnoho potenciálních hrozeb, které zaprvé nejsou zcela prokázány a zadruhé není zaručený daný efekt právě na vás. Znamená to, že se onomu riziku budu bezmyšlenkovitě vystavovat? Rozhodně ne! Na základě dat aktualizujeme naše chování a minimalizujeme rizika. Ale co potom? Potom to “nechme plavat” a snažme se myslet pozitivně tak, abychom se vyhnuli zmiňovanému nocebo efektu.

Může totiž působit jako malý konstantní stresor, což je pro naše zdraví jednou z nejhorších výzev, kterým ho můžeme vystavit. Proto je na místě pracovat se svou myslí. Přestože máme data a fakta, můžeme o nich mluvit a vzdělávat se. Díky tomu si pak můžeme uvědomit, že strachování, stres a negativní přesvědčení o dopadech konkrétních látek na naše zdraví nám může zdraví zhoršit víc, než samotná látka.

Znovu tedy opakuji, na místě je rozhodně aktualizovat svoje chování, ale zbytečně se nepoškozovat svojí vlastní myslí. Udělejme ten nejmenší možný kousek práce k tomu, abychom byli dlouhodobě zdraví – uvědomme si, co se nám honí hlavou a jestli je to pro nás blahodárné.

Pokud se vám článek líbil a chcete se ponořit hlouběji do implementace prvků biohackingu do každodenního života, můžete začít s programem optimalizace dne.

Vojtěch Hlaváček

Vojtěch Hlaváček

Vojta vystudoval biologii a přes jeho fascinaci s vědomím se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, co Vojta v Code of Life dělá. Dále se zajímá hlavně o propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek