Mindfulness a koncentrace

Chybějící link aneb proč jí mnozí zatím nerozumí.

Mindfulness je v současné době velice populární termín, technika, kterou chce praktikovat každý, kdo se zabývá nějakým druhem osobního rozvoje. Přijde mi však, že mnozí stále plně nerozumí tomu, co to mindfulness, které do češtině obvykle překládáme jako všímavost nebo bdělost, vlastně je.

Definice mindfulness

Podívejme se nejdříve na definici mindfulness. 

Slovník Merriam-Webster definuje mindfulness takto: “Schopnost udržovat stav zvýšené či naprosté pozornosti a uvědomění, ve kterém nesoudíme. V tomto stavu tak neděláme závěry a jen v každém okamžiku pozorujeme a plně si uvědomujeme své myšlenky, emoce a prožitky.”

Je to stav mysli, v němž jsme si naprosto vědomi svých vjemů v každém okamžiku. Mindfulness je tedy stav neodsuzujícího pozorování nebo všímavosti. Všímání si vlastních myšlenek, emocí a prožitků v každém okamžiku, bez potřeby je soudit či kritizovat.

Můžeme praktikovat mindfulness?

Mindfulness nepraktikujeme. Mindfulness je totiž stavem, který vzniká jako vedlejší produkt ve chvílích, kdy jsme koncentrovaní. Proto když lidé říkají, že byste měli cvičit mindfulness, je to vlastně nesprávné tvrzení. Co můžeme praktikovat, je KONCENTRACE. Vedlejším produktem takové praxe bude nejen zlepšení naší schopnosti soustředění, ale také schopnosti uvědomovat si své myšlenky, emoce a jednání v každém okamžiku. 

Můžeme být mindful, všímavý, bdělý jen tehdy, když se dokážeme koncentrovat.

Pokud se necháme neustále něčím rozptylovat, naše pozornost přeskakuje z jedné věci na druhou. Jak si v tomto stavu chceme udržet schopnost všímat si svých myšlenek, emocí a prožitků v každém momentu?

Roztěkanému člověku mindfulness sama o sobě nepomůže

Říkat proto někomu, kdo je roztěkaný, aby praktikoval mindfulness, mu moc nepomůže. Nejdříve je třeba mu vysvětlit, jak se cvičit v koncentraci a jak se může naučit udržet svou pozornost na jednom místě po delší dobu. Následně mu můžete říci, že si konečně může pomalu začít průběžně všímat svých prožitků. 

Jak můžeme trénovat soustředění?

Závěr: Mindfulness je stav bytí, koncentrace je praxe

Když se na něco soustředím po delší dobu, pak rozvíjím své pozorovací schopnosti, učím se směřovat svou pozornost a stávám se tak koncentrovanějším. V důsledku toho jsem schopen si snáz uvědomovat své myšlenky, emoce a prožitky v každém okamžiku. Mindfulness je tedy stavem bytí, ne něčím, co jde praktikovat.

Koncentrace je to, co můžeme cvičit. mindfulness je jedním z benefitů, které koncentrací získáme. 

Pokud vás zajímá jak se kdykoli dechem zklidnit, nebo se naopak aktivovat, pokračujte na náš program optimalizace dne.

Daniel Kosec

Daniel Kosec

Podnikatel, kterého fascinuje kultivace mysli, podvědomí i vědomí. Miluje hrát si s flow, efektivností, výkonností a posouvání sebe i společnosti. Snažící se pro společnost odloupnout tu další pomyslnou vrstvu cibule.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek