Nová senzorická technologie urychlí testování pacientů s COVID

Výzkumníci využívají laserovou technologii k vývoji přenosných biosensorů, které mají za úkol provést rychlé krevní měření v reálném čase. To pomůže odhalit včas různá onemocnění, včetně COVID-19. 

Tato nová technologie používá laserovou interferometrii, která je založena na dvou proudech laserového paprsku, které když se spojí, dokáží odhalit bílkoviny, jako například prokalcitonin, který nachází zvýšený u pacientů s bakteriální infekcí. 

Výzkumníci z univerzity v New Yorku úspěšně testují tuto technologii a hledají cesty, jak zvýšit možnosti její produkce. První patentové zkoušky by měly začít v dalších dvou letech. 

Jaké jsou výhody této technologie? 

Jednoduchost a nízké náklady. Vedoucí autorka této studie Isabel Barth z katedry fyziky z Univerzity v Yorku říká: ,,v rámci biosensorů a nanotechnologie, kterou využívají, jsme udělali veliký pokrok. Jen málo senzorů tohoto typu však splňuje oboje podmínky: dostatečnou přesnost a zároveň jednoduchost a nízkou výrobní cenu. Abychom dokázali vyvinout sensor splňující tyto požadavky, tak jsme se pustili do tohoto projektu – výsledkem je vysoce citlivý senzor, založený na kombinaci světelných paprsků, které nevydávají zvuk a jsou technologicky jednoduché, je tedy jednodušší je vyrábět.”

Autor této studie, prof. Thomas Krauss, také z fakulty fyziky Univerzity v Yorku, dodává: ,,laserová inferometrie je jedna z nejjemnějších a nejcitlivějších cest měření tohoto typu, které známe. Náš výzkum se zaměřil na to, jak je dostat do senzoru, který je lehký a přenosný.”

Zdroj: https://phys.org/news/2020-06-sensor-technology-blood-covid-patients.html

Vakcíny proti COVID-19: Dr. Rhonda Patrick

Na vakcínách se aktuálně pracuje. Jeden z proudů, zaměřených na její vývoj využívá práci s RNA (mRNA), tak aby podpořili imunitní systém v obranyschopnosti proti SARS-CoV-2.

Standartní vakcíny využívají většinou antigeny, které bývají často proteiny, které nesou deaktivované prvky, které by v normální situaci podporovali danou nemoc. Tyto antigeny napodobují infekční agenty, aby vyprovokovali imunitní reakci, která pak připraví organismus na případný další kontakt s patogenem. 

RNA vakcíny na druhou stranu využívají ovlivňování antigenů specifických pro danou nemoc. Vakcína založena na RNA doručí mRNA do buněk v těle, kde je generická informace využita k produkci antigenu.

Zdroj: emailový Newsletters Found my fitness Dr. Rhody Patrick.

Imunita se v průběhu evoluce u lidí postupně snížila. Proto jsme se rozhodli lidem pomoc při jejich cestě za lepší imunitou. Sleduj náš instagram, kde pořádáme praktická cvičení každou středu nebo si stáhni 82 stránkový ebook, kde se dozvíš, jak dlouhodobě posílit svůj imunitní systém.

Libor Mattuš

Libor Mattuš

Libor je certifikovaný neuro-jazykový kouč, trenér silového a kondičního cvičení, instruktor a milovník bojových systémů, se kterými má 18 leté zkušenosti. V rámci biohackingu se věnuje primárně dechu a chladové terapii.

Podobné Příspěvky

Další příspěvek